Vrijwilligers

Stichting CooL 2B-Active heeft ongeveer 40 vrijwilligers. Velen hiervan zijn tussen de 15 en 18 en komen uit gemeente Sluis. Vrijwilligers worden betrokken bij de inhoud van het programma en de voorbereiding en organisatie van de kindervakantieweek. Na de kindervakantieweek vindt er een evaluatie plaats met een leuke activiteit ter afsluiting.